گزارش های منتشر شده توسط کمیته خارجی و امنیت کنست صهیونیستی حاکی از آن است که عملیات مقاومت فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری در ۸ ماهه گذشته به میزان ۱۱۲ درصد افزایش یافته است. ژنرال های سازمان حفاظت اطلاعات رژیم صهیونیستی نسبت به افزایش پدیده اهانت و تحقیر نزد نظامیان و افسران صهیونیستی در حال خدمت در کرانه باختری در قبال دستور العمل العمل هایی که برای شیوه تعامل با تظاهرات کنندگان فلسطینی دریافت می کنند، هشدار دادند.

روزنامه عبری زبان " معاریو " دیروز چهارشنبه طی گزارشی عنوان کرد که ۳ نفر از ژنرال های سازمان حفاظت اطلاعات رژیم صهیونیستی به نام های " دانی یاتوم "، " عمرام متسناع " و " عوزیر دیان " خواستار رسیدگی فوری به این پدیده و برطرف کردن آن شده اند. این پدیده بنا به شهادت های نظامیان و افسران صهیونیستی در حال خدمت در کرانه باختری به اثبات رسیده است، به گونه ای که آن ها از تشدید عملیات مقاومت در این منطقه خبر داده اند.

به همین منظور، کمیته خارجی و امنیت کنست صهیونیستی تصمیم گرفته نشستی را به منظور تحقیق در مورد نتایج گزارشی که روزنامه مذکور منتشر کرده، تشکیل دهد و این مساله در مقابل دو کمیته فرعی مورد بحثو بررسی قرار خواهد گرفت.

در نشست نخست رهبران شهرک نشینان صهیونیست و مقامات امنیتی کرانه باختری حضور خواهند داشت و به تشریح اوضاع امنیتی کرانه باختری و تحقیر و اهانت به نظامیان ارتش در این منطقه(طبق ادعاهای مطرح شده) خواهند پرداخت.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از اظهارات مختلفی در مورد کاهش توان دفاعی آن در کرانه باختری بار دیگر به نظامیان خود اجازه داده برای سرکوب فلسطینیان در کرانه باختری از سلاح های نامتعارف بین المللی استفاده کنند و هفته گذشته از این سلاح برای متفرق ساختن تظاهرات فلسطینیان در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین " بیت ایل " در بخش شرقی شهر رام الله استفاده کرد که طی آن ۵ شهروند فلسطینی زخمی شدند و روز یکی از شهروندانی که در این تظاهرات ها زخمی شده بود، به خاطر وخامت وضعیت سلامتش به بیمارستان " هداسا " در قدس اشغالی انتقال داده شد.