در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل توافق نامه ای با نام اهداف توسعه هزاره امضاء شده است که در واقع هشت هدف مشترک است که بر سر آنها توافق شده است و طبق توافق این اهداف تا سال ۲۰۱۵ باید تامین شوند.

به گزارشمسلم پرس، سال ۲۰۱۵ برای خیلی از سیاستمداران و اقتصاددانان در جهان، سال مهمی به حساب می آید. سالی که باید به سوالات جهانی پاسخ داد، سالی که باید روند مشارکت جهانی برای امور اولیه رفاهی بشر در ابعاد انسانی و بشر دوستانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل توافق نامه ای با نام اهداف توسعه هزاره امضاء شده است که در واقع هشت هدف مشترک است که بر سر آنها توافق شده است و طبق توافق این اهداف تا سال ۲۰۱۵ باید تامین شوند. این هشت آرمان در واقع چالش های اصلی توسعه جهانی از دیدگاه سازمان ملل است که در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰توسط ۱۸۹ کشور پذیرفته شده و ۱۴۷ نفر از سران سیاسی آن را امضاء کرده اند. این هشت آرمان به ۲۱ هدف که با ۶۰ شاخص قابل سنجش اند تقسیم می شود، آرمان های این توافق نامه عبارتند از:

آرمان ۱: از بین بردن فقر شدید و گرسنگی

آرمان ۲: دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی

آرمان ۳: گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان

آرمان ۴: کم کردن مرگ کودکان

آرمان ۵: بهبود سلامت مادران

آرمان ۶: مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها

آرمان ۷: تضمین پایداری محیط زیست.

آرمان ۸: گسترش مشارکت جهانی برای توسعه

اما سوال اینجاست که چقدر کشورها در یک مشارکت جهانی! توانسته اند تا به اهداف انسانی دست پیدا کنند؟ آیا کشورهایی که خود مسبب اصلی بسیاری از تنش ها و غارت گری ها در جهان هستند می توانند در راستای توسعه بشر دوستانه گام بردارند؟ آیا کشورهایی که خود عامل بسیاری از وجوه فقر و ناتوانی در کشورهای فقیر هستند، می توانند در راستای فقر زدایی مشارکت داشته باشند؟ کشورهایی که زمانی بسیاری از منابع طبیعی و انسانی کشورهای فقیر را به استثمار کشیده اند آیا می توانند در جهت بهبود شرایط انسانی و محیطی، پیشگام باشند؟ این ها سوالاتی است که به نظر می رسد موانع توسعه انسانی در جهان است و شاید به همین دلیل است که امروزه شاهد انواع نابرابری ها و ناعدالتی ها در جامعه جهانی هستیم. بطور مثال گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ که بر مبنای شاخصHDIو هم چنین شاخص های کیفی تنظیم شده است، نشان می دهد که هر چند از میزان فقر در جهان کاسته شده است اما به میزان بی عدالتی ها در جهان افزوده شده است. به طوری که همین حالا در جهان یک سوم مردم جهان درفقر زندگی می کنند. از نظر اعداد و ارقام، هم اکنون دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در ۹۱ کشور جهان در فقر بسر می برند. ۸۰۰ میلیون نفر نیز نزدیک به فقر زندگی می کنند.نتایج این گزارش همچنین نشان می دهد امروز یک میلیارد و ۲۰۰ هزار نفر با درآمدی حدود یک دلار و ۲۵ سنت در روز زندگی می کنند. این در حالی است که در طول این سالها به قیمت مواد غذایی کشور افزوده شده است. بسیاری از همین دست آمارها در مورد توانمند سازی زنان، پایداری محیط زیست، مقابله با بیماری ها و بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات جهانی وجود دارد که ناتوانی جامعه جهانی در برخورد با چالش های انسانی و زیست محیطی را نشان می دهد.

منبع: تراز نیوز