موارد آزار جنسی در سال ۲۰۱۴ در ارتش رژیم صهیونیستی افزایش یافت.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از شبکه پرس تی وی، آمار تعرض جنسی طی سال ۲۰۱۴ در ارتش رژیم صهیونیستی به ۱۰۷۳ مورد رسید که از این تعداد، ۶۶۷ مورد شکایت مربوط به آزار جنسی درون ارتش رژیم صهیونیستی و سایر موارد مربوط به کارکنان غیر نظامی ارتش بوده است.این آمار نشان می دهد روزانه به طور متوسط سه مورد آزار جنسی در داخل ارتش رژیم صهیونیستی رخ داده است.به باور کارشناسان، بسیاری از موارد تعرض جنسی در میان نظامیان صهیونیست گزارش نمی‌شود.در سال ۲۰۱۲ در ارتش رژیم صهیونیستی ۷۷۷ مورد تعرض و در سال ۲۰۱۳،۹۱۳ مورد تعرض گزارش شده بود.بنا بر اعلام دادستان کل ارتش رژیم صهیونیستی، مقامات نظامی ارشد بسیاری از موارد تعرض جنسی را مرتکب شده‌اند. منبع: YJC.IR