درگیری های زمینی بین نیروهای عربستان سعودی و نیروهای یمنی در ۳ محور، در مرزهای ۲ کشور آغاز شده و تانک های رژیم آل سعود شهر صعده را گلوله باران کرده اند.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از IRINN. IR،علاوه بر اینکه حملات جنگنده های عربستان و هم پیمانانش به مناطق مختلف یمن دیشب و امروز هم ادامه یافت، گزارش ها همچنین از تجاوز زمینی عربستان به شمال یمن حکایت دارد.علاوه برحملات جنگنده های عربستان و همپیمانانش به مناطق مختلف یمن از جمله تعز و صنعا، تانک های عربستان نیز شهر صعده یمن را گلوله باران کردند که در جریان آن، نیروگاه برق و گاز در منطقه قحزه و زندان مرکزی این شهر تخریب شد.گزارش ها از یمن همچنین حاکی است، درگیری های زمینی بین نیروهای عربستان سعودی و نیروهای یمنی در ۳ محور، در مرزهای ۲ کشور آغاز شده است.عربستان با اعزام تانک به مناطق مرزی با یمن، نیروی نظامی خود را در این مناطق تقویت کرده است. دراین حال منابع قبیله ای در استان صعده از هدف قرار گرفتن تجمع نیروهای سعودی با موشک های کاتیوشا و گلوله های خمپاره خبر دادند.درپی ادامه حملات جنگنده های عربستانی به مناطق مختلفی از استان صعده در شمال یمن، شمار زیادی از شهروندان این کشور زخمی شده اند. بیمارستان های شهر صعده مملو از افراد زخمی است.پدافند هوایی ارتش یمن هم یک جنگنده سعودی را در منطقه حوره در استان مارب سرنگون کرد.