عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست نخست وزیر عراق با هشدار درباره توطئه های تجزیه طلبانه، برخی سیاستمداران این کشور از جمله رئیس مجلس و نمایندگان فهرست العراقیه را مسؤول بحرانی شدن اوضاع امنیتی و سیاسی دانست.
"عدنان السراج" روز چهارشنبه با بیان این که این افراد تلاش های مالکی را برای برقراری امنیت و ثبات سیاسی مختل می کنند، اظهار داشت: دولت عراق هم اکنون وارد مرحله مقابله با طرح تجزیه کشور شده است. عضو ائتلاف مالکی افزود: بحران عراق با برگزاری تحصنهای مشکوک و کوفتن بر طبل اختلافات طایفه ای و تجزیه طلبانه تشدید شد، زیرا این تحصنها به بستن خیابانها، ربودن شهروندان ، قتل سربازان و حمله به دولت منجر شد. السراج تأکید کرد: عراق اکنون وارد مرحله مقابله با توطئه های تجزیه طلبانه شده است. السراج خاطرنشان کرد: نوری مالکی نخست وزیرعراق دلایل و مدارکی از دخالت بسیاری از نمایندگان مجلس در تشدید بحران امنیتی به ویژه برگزاری تظاهرات و تحصن های اخیر در اختیار دارد؛ به عنوان نمونه اسامه النجیفی به عنوان رئیس پارلمان نه تنها بی طرف نبود، بلکه با اظهارات فرقه گرایان مشکلات را تشدید کرد . وی با انتقاد از رئیس مجلس و فهرست العراقیه به دلیل مانع تراشی در برابر نیروهای امنیتی عراق گفت: تا این لحظه النجیفی و فهرست العراقیه، از رای اعتماد به رئیس اطلاعات جدید خودداری کرده اند.