میشل عونرئیس جریان مسیحی «ملی آزاد» لبنان سید حسن نصرالله را رهبری استثنایی توصیف کرد.

به گزارشمسلم پرسو به نقل از واحد مرکزی خبر،به نوشته روزنامه الاخبار چاپ بیروت، میشل عون، رئیس جریان مسیحی «ملی آزاد» لبنان و نامزد جریان هشت مارس در انتخابات ریاست جمهوری لبنان، در گفتگو با الاخبار درباره روابطش با سید حسن نصرالله گفت: ‌ سید حسن نصرالله از نظر تفکر، شجاعت و احساس پدرانه ای که نسبت به مبارزان حزب الله دارد، رهبری استثنائی است و همه به او احترام می‌گذارند. روابط ما در ابتدا شاید بر اساس منافع بود، اما بعد از دیدار اول به سرعت رشد کرد. وقتی برای اولین بار دبیر کل حزب الله را می ‌بینید، حس اعتماد به او در شما به وجود می‌آید و این احساس متقابل است و گرنه روابط تا این حد نمی‌رسید.
مهمتر اینکه این احساس متقابل به یک پایگاه تبدیل شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دبیر کل حزب الله با او دیدار کرده است یا خیر گفت: شرایط امنیتی اجازه دیدارهای متقابل را نمی‌دهد. بعد از تفاهم مشترک، جنگ سی و سه روزه رخ داد و فرصتی برای دیدار به ما ندادند.