خبرگزاری یمن الان روز سه شنبه از فرار جلال الرویشان وزیر کشور یمن از صنعا به عدن خبر داد.
به گزارشمسلم پرس،بر اساس گزارش این خبرگزاری، الرویشان که در عدن به گروه عبدربه منصور هادی رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن پیوسته، قرار است در نشست دولت غیرقانونی منصور هادی شرکت کند.

منصور هادی از سوی عربستان و برخی قبایل جنوب یمن که با شبکه القاعده در این کشور همکاری می کنند، حمایت می شود.

پیش از این نیز محمود الصبیحی وزیر دفاع یمن از صنعا به عدن گریخت و با منصور هادی دیدار کرد.

برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی با حمایت از منصور هادی رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به شهر عدن و مسلح کردن قبایل جنوبی، قصد دارند دولتی جداگانه در جنوب یمن تشکیل داده و این کشور را به دو قسمت تجزیه کنند که از سوی برخی کشورهای عربی و غیر عربی مورد انتقاد قرار گرفته اند.

جنبش مردمی انصارالله پس از ماه ها تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در یمن، از تابستان گذشته برای مبارزه با فساد و تروریسم، کنترل صنعا پایتخت این کشور را به دست گرفته است

،