شهرداری رژیم صهیونیستی در قدس شرقی ۳ منزل بزرگ را که متعلق به شهروندان فلسطینی بود ویران کرد.
در پی تخریب این ۳ منزل ده ها فلسطینی در قدس بی خانمان شدند. " وائل ابو الضبعات " از نزدیکان یکی از صاحبان منازل تخریب شده گفت: مأموران شهرداری خانه ۴ واحدی عمویم را که در آن حدود ۳۴ نفر زندگی می کردند ویران کردند. ابوالضبعات خاطرنشان کرد: این ساختمان ۱۰ سال قبل ساخته شد و ما برای آن حدود ۵۵ هزار دلار به شهرداری رژیم صهیونیستی پرداخت کردیم ولی آنها با اعطای مجوز ساخت مخالفت کردند. وی تأکید کرد: پس از پاکسازی محل ساختمان دوباره آن را خواهیم ساخت.. زیرا ما برای باقی ماندن در حال مبارزه هستیم. مأموران شهرداری رژیم صهیونیستی دیروز همچنین دو منزل مسکونی دیگر را که در آنها ۲۱ فلسطینی زندگی می کردند، ویران کردند. با توجه به مصادره بیشتر اراضی شهروندان فلسطینی در قدس، فلسطینی ها زمین کافی برای ساخت منزل ندارند، و رژیم صهیونیستی نیز به آنان برای ساخت خانه مجوز نمی دهد.