سازمان های حامی ملت فلسطین و هزاران تن از دوستداران این ملت در پاریس طی برگزاری تظاهراتی با سردادن شعار هایی، توقف جنایات سریالی و روزانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، باریکه غزه و قدس اشغالی را خواستار شدند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از سایت خبری "دنیا الوطن" فلسطین، روز گذشته منطقه "" پاریس شاهد تظاهرات گسترده ای علیه استعمار جهانی بود که سازمان های محلی و بین المللی آن را سازماندهی کرده بودند. سازمان های حامی ملت فلسطین و هزاران تن از دوستداران این ملت با شرکت گسترده در این تظاهرات عملیات های رژیم صهیونیستی که درپی آن غیرنظامیان فلسطینی مجازات دسته جمعی می شوند را محکوم کردند. تظاهر کنندگان ضمن برافراشتن پرچم فلسطین و تصاویر جنایات رژیم اشغالگر قدس در محکومیت اقدامات جنایتکارانه این رژیم شعارهایی را سر دادند. تظاهر کنندگان همچنین خواستار پایان قتل عام ملت مظلوم فلسطین و توقف جنایات سریالی و روزانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، باریکه غزه و قدس اشغالی شدند.