ارتش سوریه امنیت و ثبات را به مناطقی از ریف غربی دمشق بازگردانده و همچنین کنترل خود را بر مناطقی از ریف شمال غربی درعا استحکام بخشیده است.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از نشریه المنار فلسطین، فرماندهی ارتش سوریه و نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد: یگان‌های ارتش با همکاری نیروهای دفاع مردمی عملیات نظامی خود را در جبهه جنوبی با موفقیت ادامه می‌دهند. در بیانیه فرماندهی ارتش سوریه آمده است : نیروهای مسلح این کشور امنیت و ثبات را به مناطق "الهباریه"، "خربه سلطانه" و "حمریت" واقع در ریف غربی دمشق بازگردانده و کنترل خود برا بر مناطق "تل قرین" و تپه‌های فاطمه در ریف شمال غربی درعا استحکام بخشیده‌اند. بر اساس این بیانیه در حالی که آشوب و فرپاشی در میان گروه‌های تروریستی دیده می‌شود، عملیات نظامی ارتش سوریه همچنان در برخی دیگر از محورها ادامه دارد. این بیانیه می‌افزاید: اهمیت این پیروزی‌ها در این است که محاصره تروریست‌ها را در دیگر مناطق تنگ‌تر و خطوط ارتباطی آنها را قطع کرده است. این بیانیه تاکید دارد: نیروهای ارتش سوریه ماموریت ملی خود را برای محقق کردن دستاوردها و پیروزی‌های بیشتر در جبهه جنوبی و دیگر جبهه‌ها ادامه می‌دهد.