وزیر کشور فرانسه از بازداشت ۶ شهروند این کشور به اتهام ارتباط و عضو گیری برای گروه های تکفیری خبر داد.
به گزارشمسلم پرس، وزیر کشور فرانسه امروز در بیانیه ای اعلام کرد که 6 شهروند فرانسوی به جرم ارتباط و عضوگیری برای گروه های تکفیری مستقر در عراق و سوریه بازداشت شده اند. بنا به گفته وی، این عملیات به دستور قضات ضد تروریستی پاریس و در چارچوب تحقیق درباره گروههای تروریستی انجام گرفت. بر اساس این گزارش پنج نفر درمنطقه آلبی و مناطق پیرامون آن و نفر ششم نیز در منطقه تولوز بازداشت شد. این افراد به انتقال پول و عضو گیری برای گروهای تکفیری متهم هستند. این یورش پلیس که در نتیجه آن شماری از مظنونان بازداشت شدند بعد از بازداشت حدود هشت نفر در منطقه پاریس و لیون انجام می گیرد که پنج نفر از این بازداشتی ها نیز روز شنبه تفهیم اتهام و چهار نفرشان زندانی شدند. از زمانی که عملیات تروریستی علیه مجله شارلی ابدو انجام گرفت و در نتیجه آن در مجموع 17 نفر کشته شدند مقامات فرانسوی برای آنکه افراد دیگری از این کشور برای پیوستن به گروههای تکفیری در عراق و سوریه انگیزه پیدا نکنند تلاش های خود را دو چندان کرده اند وعملیات پلیس علیه هسته های این گونه افراد نیز افزایش یافته است. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه در اظهار نظری در همین باره اعلام کرد دستگاه امنیتی و ضد تروریستی کشور سه هزار نفر را که به ارتباط داشتن با تکفیری ها متهم هستند تحت نظر دارند.