دانشگاه کمبریج گزارشی درباره تجارب حدود ۵۰ زن انگلیسی با سوابق، قومیت‌ها، سنین و اعتقادهای مختلف منتشر کرده است که همگی به اسلام گرویده‌اند.
مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه کمبریج با همکاری «پروژه تازه مسلمانان» (مارکفیلد) این گزارش را تهیه کرده است. در این گزارش ۱۲۹ صفحه‌ای توصیه‌های برای مسلمانان و کسانی که به اسلام گرویده‌اند و همچنین جوامع گسترده‌تر در انگلیس آمده است و به هزینه‌های اجتماعی، احساسی و اقتصادی گرایش به دین اسلام اشاره شده است. یاسر سلیمان، مسئول این پروژه و مدیر مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه کمبریج در این باره گفت :«موضوعی که در سراسر این گزارش به آن پرداخته شده نیاز به افزایش سطوح حمایتی از جامعه تازه مسلمانان و تقویت توان بالقوه این افراد برای اعمال نفوذ قدرتمند و متحول کننده بر جامعه مسلمانان و جامعه گسترده‌تر انگلیس است.» وی افزود :«موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده تصویر غالبا منفی از مسلمانان و اسلام است که در رسانه‌های انگلیس به نمایش درمی‌آید و همچنین بررسی نقشی که جامعه گرویدگان به دین اسلام نیاز است در کمک به ایجاد توازن در این زمینه ایفا کنند. این گزارش درصدد است سوءتعبیرها و سوءتفاهم‌ها درباره زنانی که به دین اسلام مشرف شده‌اند را برطرف کند.» یکی از یافته‌های کلیدی این مطالعه توجه بسیار زیاد و حتی وسواس‌گونه به زنان سفیدپوستی که به اسلام گرویده‌اند را شامل می‌شود که در جوامع اسلامی و غیر مسلمان نیز مشابه است. این مساله اغلب به زیان کسانی است که از کشورهای آفریقایی-کارائیب به اسلام مشرف می‌شوند هر چند آن‌ها بزرگترین گروه قومی گرویدگان به اسلام را تشکیل می‌دهند که اغلب مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند و در جوامع اسلامی و غیر اسلامی احساس انزوا می‌کنند. شهلا سلیمان، مدیر این پروژه نیز گفت :«ما می‌خواهیم با در نظر گرفتن تصویر کلیشه‌ای و غالبا منفی که از اسلام در رسانه‌ها و جامعه منعکس می‌شود و بخش اعظمی از آن حول محور جایگاه زنان در اسلام می‌چرخد این مساله‌ متناقض را بررسی کنیم که چرا زنان موفق غربی که از تحصیلات عالی و تخصص برخوردارند به اسلام می‌گروند.» وی افزود :«اساس این گرایش را ایمان و معنویت تشکیل می‌دهد اما از سوی دیگر گرایش به اسلام یک پدیده اجتماعی است که سیاسی شده است. از این منظر، گرایش به اسلام به طور مشابه با تمامی افراد جامعه ارتباط پیدا می‌کند.»