گروه تروریستی داعش درصدد ترویج افکار افراطگرایانه خود در میان سرخ پوستان آمریکا و جذب آنان می باشد.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از شیعه نیوز، «نصرت نظراف» یکی از اعضای گروه تروریستی داعش که در حال حاضر در سوریه همراه با این گروه علیه مسلمانان می‌جنگد، گفت: هدف ما گسترش اسلام در جهان تحت لوای یک خلیفه است و ما درآینده حتی سرخپوستان آمریکا را مسلمان خواهیم کرد! وی افزود: ما باید امارت «خراسان بزرگ» را ایجاد کنیم و گروه داعش از امیر امارات خراسان اطاعت خواهد کرد. «نصرت نظراف» همچنین اظهار داشت: قبلا در گروه «جبهه النصره» فعالیت داشته ولی با همکاری این گروه با غرب به داعش پیوسته است. وی عنوان کرد: هدف ما گسترش اسلام در جهان تحت لوای یک خلیفه است و ما درآینده حتی سرخپوستان آمریکایی را مسلمان خواهیم کرد و برای آنها مسجد می‌سازیم و همه ما تحت قوانین الهی زندگی خواهیم کرد! صحبت های این تروریست داعشی در حالی است که روز به روز ماهیت ضداسلامی داعش برای همگان هویدا می شود. از سویی افشاء حمایت های همه جانبه فرقه گمراه وهابیت، کشور های غربی و رژیم نامشروع صهیونیستی نیز دلیلی بر ضداسلامی بودن این گروه افراطگرا و تروریستی است.