رسانه‌های صهیونیستی روز چهارشنبه یکى دیگر از رسوایى هاى جنسى مقامات این رژیم را افشا کردند. به گزارش مسلم پرس، بر اساس گزارش رسانه هاى صهیونیستى "نسیم مور" معاون بازرسى کل پلیس اسراییل آخرین مسافر قطار رسوایی‌های جنسی در میان دستگاه پلیس اسراییل است. روزنامه هآرتص در شماره روز چهارشنبه خود نوشت: پیش بینی می‌شود که در پی اعتراف مور به تعرض جنسی و رفتارهای زشت و همچنین سوء استفاده ازمقام خود، پلیس را ترک کند.. پایگاه خبری القدس نوشت مور همچنین متهم است که روند تحقیقات قانونی را نیز دچار گمراهی کرده و پیام های کوتاهی که از جانب یکی از پلیس های زن فرستاده شده است، را حذف کرده است. به نوشته القدس مور مدعی شده اس که رابطه جنسی وی با توافق دو طرف بوده است ودارای بعد کیفری نیست. با این رسوایی، مور ششمین افسری است که از پلیس اسراییل به اتهام رسوایی جنسی کناره گیری می کند.روزنامه یدیعوت آحرانوت نیز در شماره امروز خود نوشت: نسیم مور معاون بازرس کل پلیس نیز به صف "افسران بی شلوار" پیوست.