علمای بحرین مردم این کشور را به حضور گسترده در تحصن جمعه آینده برای اعلام همبستگی با " آیت الله شیخ عیسی قاسم " رئیس شورای اسلامی علمای بحرین فرا خواندند.
" علامه سید عبدالله الغریفی " در تجمع اعتراض آمیزی که عصر دیروز برای اعلام همبستگی با شیخ عیسی قاسم در منطقه " الدراز " برگزار شد، تأکید کرد: حضور در این تحصن واجب شرعی و ملی است. تظاهرات و فعالیتهای اعتراض آمیز بحرینی‌ها‌ دیروز هم در مناطق مختلف این کشور برای سومین روز پیاپی در اعتراض به حمله نظامیان رژیم آل‌خلیفه به منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم ادامه داشت. تظاهرکنندگان پادشاه این کشور را مسؤول حمله به علما دانسته و به مسؤولان در خصوص " بازی با آتش " و کشاندن این کشور به پرتگاه و ناامنی هشدار دادند.