رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی از کاهش نرخ رشد حوزه های اقتصادی این رژیم خبر داد.

" کارنیت فلوگ " رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در اظهارتی اعلام کرد که حوزه‌های اقتصادی اسراییل در حال حاضر با رکود مواجه شده است.
فلوگ در قسمتی از اظهارت خود تاکید کرد که خطراتی وجود دارد که حوزه‌های اقتصادی اسراییل را تهدید می کند بنابراین این حوزه ها نیازمند اصلاحات واتخاذ تصمیماتی از جانب حکومتی مستقر می باشد.
اظهارات رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در حالی است که رژیم صهیونیستی با کاهش ارزش شیکل(واحد پول اسراییل) در برابر دلار امریکا روبرو است.
گفتنی است که کارنیت فلوگ چندی پیش در مصاحبه با کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد خسارات اقتصادی این رژیم ناشی از جنگ غزه ۱.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. فلوگ گفته بود که ارزیابی‌ها نشان میدهد که این هزینه‌ها تا نیم درصد از تولید ناخالص داخلی این رژیم که بالغ بر ۵ میلیارد شکل است را در بر بگیرد. ‬
منبع: خبرگزاری قدس