رژیم صهیونیستی دستوری برای جلوگیری از ورود اعضای کنست به مسجدالاقصی را صادر کرد.

طی هفته‌های گذشته ورود اعضای کنست به محیط مسجدالاقصی موجب درگیری نظامیان صهیونیست با جوانان فلسطینی شده است.
قدس در هفته‌های اخیر صحنه درگیری نظامیان صهیونیست با جوانان فلسطینی بود.
دو جوان فلسطینی امروز با انجام عملیاتی استشهادی در یک کنیسه در قدس اشغالی، دست کم ۵ صهیونیست را به هلاک رساندند و شماری را نیز زخمی کردند.