نظامیان رژیم صهیونیستی به فلسطینیان شرکت کننده در تظاهرات حمایت از مسجدالاقصی در رام الله یورش برده و دهها نفر از آن ها به ضرب گلوله مجروح کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی روز جمعه تظاهرکنندگان فلسطینی نزدیک گذرگاه نظامی قلندیا در مرز رام الله و بیت المقدس را با گلوله و گازهای اشک آور هدف قرار دادند.
صدها فلسطینی در پاسخ به فراخوان " تجمع برای یاری مسجدالاقصی " از رام الله، الخلیل و بیت لحم به سوی بیت المقدس حرکت کرده اند.
" حسین ابوکویک " عضو ارشد جنبش حماس، در گفت و گو با العالم خاطرنشان کرد: پیام ما به رژیم صهیونیستی این است که یهودی سازی مسجدالاقصی و تقسیم زمانی و مکانی این مسجد مقدس را هرگز نخواهیم پذیرفت.
حوادثرام الله در سایر نقاط اراضی اشغالی نیز تکرار خواهد شد و همانگونه که مهد انتفاضه دوم درمسجدالاقصی بود به نظر می رسد که انتفاضه سوم نیز از مسجدالاقصی شروع شود.
فلسطینی های رام الله از جهان عرب و اسلام خواستند برای یاری رساندن به بیت المقدس پیش از آن که فرصت از دست برود اقدام کنند.
یک شهروند فلسطینی گفت: به جهان عرب و اسلام می گوییم که مسجدالاقصی مسأله ای مربوط به بیش از دو میلیارد مسلمان است، و اگرچه فقط فلسطینی ها از الاقصی دفاع می کنند اما این مکان فقط متعلق به آنها نیست.
منبع: العالم