خبرنگار شبکه العالم از درگیری شدید میان نیرو های ارتش لبنان و تروریست ها در منطقه باب التبانه خبر داد.
این خبر را لحظانی پیش سایت خبری شبکه العالم منتشر نمود.
هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.