گروهی از فعالان کرد با برگزاری مزایده ای در لندن ماهیت واقعی گروه تروریستی داعش در فروش زنان را به تصویر کشیدند.

به گزارش مسلم پرس - شماری از فعالان کُرد مزایده‌ای را در مقابل پارلمان انگلیس در لندن برگزار کردند که در أن با تشکیل یک " بازار مجازی " اقدام به فروش زنانی کردند که دستان أنان با زنجیر بسته شده بود تا با این اقدام خود توجه را به ماهیت واقعی گروه تروریستی داعش در مناطقی از سوریه و عراق که تحت اسغال أنان است، جلب کنند.
این مزایده پس از ان آغاز شد که زنان با دستان بسته شده بر روی پیاده رو نشستند، صحنه ای که موجب الهام فروش آنان به رهگذارن شد و اعلام کردند این مزایده با فروش دختر چهاره ساله‌ای آغاز خواهد.
این مزایده شماری از از رهگذاران را برای تماشا به خود جلب کرد و یکی از شرکت کنندگان در این مزایده با ایفای نقش مردی که زنان را در بازار " نخاسه " می فروشد، فریاد زد: " امروز برای شما چهار زن داریم که آنان را به فضل داعش به شما می فروشیم ".
در همین راستا یک از شرکت گنندگان در این مزایده به شبکه بی بی سی گفت: این اتفاقی است که روزانه در عراق و سوریه رخ می دهد و ما تصیم گرفتیم که این صحنه را برای شما امروز در این مکان اجرا کنیم.
این شبکه به نقل از یکی از مشارکت کنندگان در این مزایده مجازی اعلام کرد روایت‌هایی که ما می شنویم بسیار هولناک است و باید برای ان کاری انجام داد.