عکس های خبرنگاران در منطقه جوبر سوریه، بیانگر استفاده تروریست ها از تجهیزات عربستان سعودی در خاک سوریه می باشد.

خبرنگار شبکه العالم در سوریه، عکسهایی را از منطقه جوبر ارسال کرده است که بیانگر استفاده تروریست ها از تجهیزات عربستان سعودی برای انجام جنایت های خود می باشد.
یکی از این عکسها، مربوط به پلاک خودروی سعودی است، که از تروریستها در جوبر به جا مانده است.


اقدامات خرابکارانه تروریستها در این منطقه، خسارتهای فراوانی را به ساختمانها و مناطق مسکونی وارد کرده است.
ساکنان جوبر پس از آغاز حملات وحشیانه تروریستها، مجبور به ترک این منطقه شدند.


جوبر از مناطق راهبردی نزدیک دمشق است که ارتش سوریه توانسته است آن را تحت کنترل در آورد.