در پی انتشار مطلب تمسخر آمیز مجری شبکه " الجزیره " بر ضد ارتش لبنان در توییتر، جمعی از مردم این کشور در ساختمان این شبکه تجمع کردند.

شماری از مردم لبنان در اعتراض به تمسخر ارتش کشورشان از سوی یکی از مجری های این شبکه قطری در تویتر، مقابل دفتر الجزیره در بیروت تجمع کردند.
خبرگزاری رسمی لبنان تأکید کرد، معترضان پس از تجمع مقابل دفتر، به صورت کاملا مسالمت آمیز وارد آن شدند تا اعتراض خود را به اظهارات " فیصل قاسم " اعلام کنند.
معترضان لبنانی از فیصل قاسم خواستند به خاطر اظهاراتش علیه ارتش این کشور، عذرخواهی کند.