اداره‌کل امنیت خارجه فرانسه(DGSE) در بروشور جذب کارآموز از میان دانشجویان دانشگاه‌های افسری فرانسه سرفصل روش‌های مبارزه با جنگ شهری را اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسوی lemonde در سرفصل اضافه ‌شده با تأکید بر تکنیک‌ها و تاکتیک‌های به‌کار رفته توسط القاعده و گروه داعش در منطقه خاورمیانه به مسئله‌ی مقابله با شورش و دفاع شهری اشاره‌ شده است.
این خبرگزاری در تحلیل دلیل اضافه شدن این سرفصل به سراغ جیمز لوبان کارشناس مسائل نظامی در برد بین‌الملل رفته است. جیمز لوبان در بخشی از این مصاحبه در تشریح امکان خطر داعش و یا جنبش‌های مشابه آن برای کشورهای اروپایی خاطرنشان می‌کند: " بی‌ثباتی خاورمیانه و حضور گروه‌های مختلف تروریستی در این منطقه به‌زودی گریبان کشورهای اروپایی را نیز می‌گیرد.
مسئله‌ی داعش نه یک مسئله‌ منطقه بلکه یک مسئله‌بین‌الملل است زیرا که تا ده‌های گذشته تمرکز گروه‌های تروریستی در شرق خاورمیانه بوده است اما اکنون با گسترش یافتن فعالیت این گروه‌ها در غرب منطقه خاورمیانه بیم آن می‌رود که این جریان‌ها به ‌مرور از شرق اروپا وارد کشورهای اروپایی شوند. "