کمیته مردمی شکستن محاصره نوارغزه اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد از ساکنان غزه بعد از پایان جنگ ۵۱ روزه به زیر خط فقر رفته اند.

به گزراش مسلم پرس به نقل از ندای قدس، کمیته مردمی شکستن محاصره نوارغزه اعلام کرد: در سایه ادامه کارشکنی های صهیونیستی عربی در رساندن کمک های مختلف به نوارغزه میانگین فقر در این منطقه به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
در این بیانیه که امروز در اختیار رسانه ها قرار گرفت، تاکید شده است: بعد از حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه ساکنان این منطقه در وضعیت اسفباری زندگی می کنند و تقریبا از هر نوع امکانات رفاهی بی بهره می باشند.
صهیونیست ها از یک سو و کشور مصر از سوی دیگر اجازه ورود مواد اولیه جهت بازسازی نوارغزه را نمی دهند و همچنان شرایط ویرانی در نوارغزه به قوت خود باقی مانده است.
اشاره می شود بعد از گذشت سه هفته از اعلام آتش بس طولانی مدت همچنان نوارغزه در محاصره قرار داشته است و صهیونیست ها حاضر به کاهش تحریم ها علیه این منطقه نمی باشند.