خبرگزاری " ایتارتاس " روسیه مدعی شد که گروه تروریستی داعش به سلاح هسته ای دست یافته است.

خبرگزاری " ایتارتاس " روسیه با انتشار خبری مدعی شد که گروه تروریستی - تکفیری داعش به سلاح هسته ای دست یافته است.

این خبرگزاری در ادامه خبر خود نوشت: داعش قرار است در آینده ای این سلاح های کشتار جمعی را علیه مردم عراق آزمایش کند.

به گفته این خبرگزاری روسی، مشخص است که داعش به کمک چند کشور توانسته است به این سلاح دست یابد.

این خبرگزاری به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که روسیه در قبال این مسأله حساس به شدت نگرانی کرده و از کشورهای همسایه درخواست کرده که وارد عمل شوند.

خبرگزاری " ایتارتاس " روسیه در ادامه فاش کرد، اگر داعش از این سلاح استفاده کند، تشعشعات آن بر همه کشورهای منطقه خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت.