تظاهرات کنندگان پاکستانی با تصرف ساختمان مرکزی تلویزیون ملی این کشور در «اسلام آباد»، پخش برنامه‌ها در کانال «پی تی وی» و بخش بین‌الملل کانال انگلیسی «پی تی وی» را متوقف کردند.

تظاهرات کنندگان پاکستانی با تصرف ساختمان مرکزی تلویزیون ملی این کشور در «اسلام آباد»، پخش برنامه‌ها در کانال «پی تی وی» و بخش بین‌الملل کانال انگلیسی «پی تی وی» را متوقف کردند.

به گزارش رسانه‌های پاکستان جمعیت بسیاری از معترضان با شکستن درب ورودی، وارد ساختمان مرکزی تلویزیون ملی پاکستان شدند.

پخش برنامه‌ها در کانال «پی تی وی» و بخش بین‌الملل کانال انگلیسی «پی تی وی» پاکستان نیز پس ورود معترضان به ساختمان مرکزی تلویزیون ملی این کشور در اسلام آباد متوقف شد.

براساس گزارش‌های منتشر شده، قبل از توقف پخش کانال تلویزیونی «پی تی وی»، خبرنگار این شبکه گفت: معترضان به ساختمان «پی تی وی» هجوم آوردند.

کانال تلویزیونی «اکسپرس» نیز با انتشار عکس‌هایی نشان داد که تظاهرات کنندگان وارد اتاق خبر ساختمان «پی تی وی» شدند اما هیچ اثری از درگیری در این عکس‌ها دیده نمی‌شود.

گزارش‌‌ها افزودند: ارتش پاکستان برای آرام کردن اوضاع، وارد عمل شدند.

خبر تکمیلی
نیروهای ارتش پاکستان کنترل ساختمان مرکزی تلویزیون ملی این کشور را در دست گرفتند.