سربازان داعش پس از ورود به هر شهر زنان به اسارت گرفته‌شده را در بازارهای محلی تأسیس‌شده به‌وسیله ‌همین گروه به حراج می‌گذارند.

به گزارش Agence France - Presse: برده‌داری و فروش زنان تحت اسارت گروه تروریستی داعش در حالی صورت می‌گیرد که خانواده‌ی این افراد توسط سربازان داعش کشته‌شده‌اند و این زنان بعداز تجاوز، در بازارهای محلی فروش بردگان به حراج گذاشته می‌شوند. این در حالی است که گفته می‌شود حدود۵۰۰ زن مسیحی ربوده‌شده توسط داعش اکنون به‌عنوان کنیز توسط فرماندهان داعش بهره‌کشی جنسی می‌شوند. درحالی‌که داعش با یورش به ایزدیان عراق زنان زیادی را به‌عنوان کنیز به اسارت خود درآورده است نگرانی درباره‌بیش از۱۰۰.۰۰۰ مسیحی که اکنون در مناطق تحت کنترل داعش زندگی می‌کنند ادامه دارد.