مراکز غیردولتی انگلیس با حمایت شخصیت های سیاسی، پارلمانی و حقوقی به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد اشغال فلسطین فعالیت هائی را برای محکوم کردن لندن به عنوان شریک جرم و جنایت های رژیم صهیونیستی آغاز کردند.
سازمان دهندگان نشستی که امروز سه شنبه در لندن به همین مناسبت برگزار شد، اعلام کردند انگلیس از جرایم و جنایات رژیم صهیونیستی چشم پوشی کرد و باید اشتباهات خود را که عواقب آن همچنان دامنگیر ملت رنج دیده فلسطین است، جبران کند. "مانوئل حساسیان " سفیر فلسطین در انگلیس در مصاحبه با شبکه خبری العالم، گفت: چنین فعالیت هائی باید زودتر آغاز می شد تا جهان بداند که لندن از حقوق ملت فلسطین دفاع نکرد و هنوز هم از حقوق آنها دفاع نمی کند. حاضران در نشست لندن اعلام کردند که دولت های مختلف انگلیس واقعیت ها را برای توجیه تشکیل رژیم اسرائیل و تضییع حقوق ملت فلسطین وارونه جلوه دادند. سارا کالبِرن مسئول مرکز همبستگی با فلسطینی ها در انگلیس گفت: ما باید دولت انگلیس را به اجرای قانون بین الملل، پذیرفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود و متوقف کردن جرایم و جنایات اسرائیل خصوصاً در قدس مجبور کنیم. کالبرن افزود : اشغال فلسطین از 65 سال پیش شروع شده است و همچنان ادامه دارد. جرمی کوربن نماینده پارلمان انگلیس نیز در مصاحبه با العالم گفت: انگلیس باید حقوق ملت فلسطین را از جمله حق بازگشت آوارگان به رسمیت بشناسد و برای شکستن محاصره غزه ، تخریب شهرک های اسرائیلی و دیوار حائل، برچیدن ایست های بازرسی، آزادی اسرای فلسطینی و توقف اشغال اراضی فلسطینی ها تلاش کند و اگر این امور محقق نشود، صلح در منطقه برقرار نخواهد شد. شرکت کنندگان در نشست لندن از دولت انگلیس خواستند که در سیاست های خود بازنگری و از حقوق قانونی ملت فلسطین در همه مجامع بین المللی حمایت کند.