حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه باعثحدود ۷۰۰ مورد سقط جنین مادران فلسطینی شد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه باعثحدود ۷۰۰ مورد سقط جنین شد.

وضع بهداشتی و روحی زنان باردار فلسطینی در زمان جنگ غزه، باعثافزایش شدید سقط جنین شد.

تعداد زیادی از نوزادان فلسطینی نیز به این علت که مادرانشان به غذای کافی و آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، دچار سوء تغذیه شده اند. شیر خشک هم در نوار غزه کمیاب است.

از سوی دیگر حدود ۵ هزار نوزاد در مدت جنگ اخیر در نوار غزه متولد شدند که نشان می دهد با وجود محاصره، مرگ و ویرانی، زندگی و حیات در غزه همچنان ادامه دارد.