رژیم صهیونیستی در ادامه بازداشت های مکرر خود از دستگیری ۵۲ نفر دیگر در فلسطین اشغالی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری «معا»، ارتش رژیم صهیونیستی با همکاری واحد موسوم به «گارد مرزی» و واحد تحقیقات، ۵۲ فلسطینی را در قدس اشغالی بازداشت کرد.

رژیم صهیونیستی مدعی است که این افراد متهم به بر هم زدن امنیت عمومی در شهر قدس هستند.

از زمان شهادت نوجوان فلسطینی «محمد ابوخضیر» تا کنون ۶۰۱ نفر بازداشت شده‌اند که در این میان ۱۷۴ نفر کودک هستند.

ارتش رژیم صهیونیستی در طی این هفته به بازداشت‌های منظم در کرانه باختری و قدس اشغالی دست زده است.