صدها کودک فلسطینی در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن دست به برپایی راهپیمایی زدند تا همبستگی خود را با کودکان غزه اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، تظاهرات و راهپیمایی کودکان در شهر رام الله از سوی دولت وحدت فلسطین سازمان دهی شده بود تا همبستگی این کودکان را با کودکان نوار غزه اعلام کند.

بر اساس این گزارش حملات مرگبار اسرائیل به نوار غزه طی هفته های گذشته موجب به شهادت رسیدن صدها کودک بی گناه شده است.

کودکان فلسطینی از سازمان های بین المللی خواستند تا از کودکان غزه در برابر " ماشین کشتار " اسرائیل حمایت و حفاظت کنند. برخی از کودکان شرکت کننده در این تظاهرات نام کودکانی را که بر اثر حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه به شهادت رسیده بودند بر روی پیراهن های خود نوشته بودند.

یکی از سازمان دهندگان اصلی این تظاهرات تاکید کرد: این راهپیمایی یک پیام روشن برای سازمان ملل دارد: کودکان فلسطینی خواستار داشتن زندگی مثل سایر کودکان جهان هستند، زندگی بدون جنگ و کشتار. ارتش اسرائیل کودکان در نوار غزه و حتی در کرانه باختری را هدف قرار می دهد.

یک کودک ۹ ساله که در این تظاهرات شرکت کرده است تاکید کرد: این حق ما کودکان است که زندگی کنیم و توسط حملات هوایی کشته نشویم. جهان باید جلوی کشتار ما توسط اسرائیل را بگیرد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین نامه ای را از طریق دفتر سازمان ملل در رام الله به بان کی مون دبیر کل این سازمان ارسال کردند. بر اساس گزارش مقام های بهداشتی فلسطین بیش از ۴۴۹ قربانی از ۱۹۴۰ قربانی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه را کودکان تشکیل داده اند.

بیش از ۳۰۰۴ کودک نیز در بین ۱۰ هزار زخمی حملات اخیر ارتش اسرائیل هستند.