منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ۱۰۸ آمریکایی یهودی که قرار است جذب ارتش این رژیم شوند، وارد سرزمین اشغالی شدند.

کانال هفتم تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که صبح امروز سه شنبه ۳۳۸ مهاجر آمریکایی یهودی وارد فرودگاه بن گورین شدند که از این تعداد ۱۰۸ نفر قرار است جذب ارتش رژیم اشغالگر شوند.

این در حالی است که رسانه های خبری در جریان جنگ کنونی غزه نیز اعلام کردند که دو سرباز یهودی آمریکایی به قتل رسیده اند.

از سوی دیگر کمیته مالی کنست(پارلمان) رژیم صهیونیستی با تحویل مبلغ ۳.۳ میلیارد شکل(واحد پول اسرائیل) اضافی به وزارت جنگ این رژیم موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، کمیته مذکور از هر گونه اشاره به هدف مورد نظر برای اختصاص این مبلغ خودداری کرد و این در حالی است که اختصاص این مبلغ به وزارت جنگ، خشم برخی معارضین داخلی را برانگیخته است.