به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما از غزه، مصر در مسیر ارسال کمک های بشردوستانه به نوار غزه محدودیت هایی را ایجاد کرده است.

بر اساس یک سند رسمی در مصر که در پایگاه اینترنتی «العربی الجدید» منتشر شد برای ارسال کاروان های کمک به نوار غزه از طریق گذرگاه رفح، محدودیت هایی وضع شده است و این محدودیت ها در قالب بیانیه ای در نشست اخیر اردن به سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ کشورهای عربی ابلاغ شد.
در این سند رسمی تصریح شد: «ارسال هرگونه کمک به نوار غزه از طریق گذرگاه رفح باید با هماهنگی وزارتخانه های امور خارجه کشورهای ارسال کننده کمک باشد، فهرست و اقلام کمک ها مشخص باشد و محموله ها نیز پس از صدور مجوز وزارت امور خارجه مصر به نوار غزه برسد.»
مصر همچنین در این ابلاغیه فرودگاه اسماعیلیه و بندر پورت سعید را محل نگهداری کمک ها تا زمان صدور مجوز لازم اعلام کرد و افزود: هزینه های بارگیری، نگهداری و بار زدن مجدد در فرودگاه اسماعیلیه و بندر پورت سعید با کشورها و سازمان های کمک کننده خواهد بود.
مصر همچنین ارسال برخی از اقلام به نوار غزه را ممنوع کرد که مصالح ساختمانی، کپسول گاز، سوخت، پول نقد و منازل سیار از جمله این اقلام به شمار می آیند ضمن اینکه همراهان کاروان های کمک رسانی به نوار غزه را نیز بسیار محدود کرد.
مصر همچنین برای ورود خبرنگاران و روزنامه نگاران به نوار غزه شرایطی تعیین کرده است که هماهنگی کامل با مقامات مصری و هماهنگی با وزارتخانه های امور خارجه یا سفارتخانه های کشور هایی که خبرنگاران تابعیت آن را دارند از جمله این شرایط است.
در این سند رسمی برای ورود پزشکان به نوار غزه نیز شرایطی تعیین شده است. پزشکان باید قبل از اعزام به نوار غزه با وزارت امور خارجه کشور خود و وزرات بهداشت فلسطین در رام الله هماهنگ کنند و پس از آن در پی جلب موافقت مقامات مصری بر آیند.
در همین حال سعید بن حبیلس رئیس جمعیت هلال احمر الجزایر و وزیر پیشین کابینه در این کشور اعلام کرد مقام های مصری می خواهند کاروان های امداد و کمک به نوار غزه با طرح هلال احمر مصر و آرم سازمان ها و موسسات کمک کننده از گذرگاه رفح به خاک فلسطین برسد.
وی با انتقاد از این سیاست گفت: «شرایط تحمیلی مصر سبب شد تا از تصمیم خود برای اجرای طرحی جهت جمع آوری خون های اهدای به نوار غزه عقب نشینی کنیم.»