هزاران نفر از افراد معترض به سیاست‌های بی بی سی در دفاع از مردم غزه مقابل ساختمان این شبکه تلویزیونی در لندن تظاهرات کردند.

هزاران نفر از مردم انگلیس مقابل ساختمان مرکزی بی بی سی در لندن در حمایت از مردم غزه تجمع کردند.

آن‌ها همچنین به سیاست‌های این شبکه تلویزیونی در قبال فجایع رخ داده در باریکه غزه توسط اسرائیل، معترض بودند.

از زمان شروع جنگ غزه، بسیاری نوع خبررسانی بی بی سی در قبال جنایات‌های اسرائیل را جانبدارانه می‌دانند.