عضو ارشد جنبش النهضه(حزب حاکم) تونس به جریان سلفی افراطی این کشور هشدار داد، با برهم زنندگان امنیت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و این کشور نخواهد گذاشت پای القاعده و تروریسم به تونس باز شود.
"ریاض شعیبی" گفت: اقدامات سلفی های افراطی برای تحمیل عقاید خود به جامعه با روش های قهر آمیز، دموکراسی نوپای تونس را تهدید می کند و انتقال دموکراتیک قدرت را زیر سوال می برد. عضو دفتر سیاسی جنبش النهضه افزود: اینگونه اقدامات به برخی از گروه های کوچک اجتماعی محدود شده است و اکثریت جامعه تونس درباره خطرات این جریان برای ثبات و امنیت کشور آگاه و هوشیار است. هواداران جریان سلفی افراطی در تونس با نصب چادرهای غیرمجاز در اماکن عمومی تونس مراکزی را برای تحریک مردم و ترویج افکار تکفیری برپا کرده اند، که این امر با مخالفت وزارت کشور تونس همراه شده است؛ تظاهرات این افراد در اعتراض به این بیانیه وزارت کشور به درگیری پلیس با آنها منجر شد. شعیبی تاکید کرد: تونس می تواند با همه چالش ها و خطرات امنیتی مقابله کند ولی تهدیدات مطرح شده در جریان سخنرانی "ابوعیاض" ( یکی از سرکردگان سلفی افراطی تونس) باعث افزایش تنش و برهم خوردن فضا می شود و دستاویزی را برای اقدامات مجرمانه در کشور ایجاد می کند. عضو دفتر سیاسی جنبش النهضه، سخنان سران سلفی را خشونت آمیز و تنش زا معرفی کرد و از سران جریان سلفی خواست تا به مسئولیت های سیاسی و اخلاقی خود واقف باشند. وی تهدیدات جریان سلفی افراطی درخصوص انتقال نبردها از افغانستان، چچن و سوریه به تونس را کم اهمیت دانست و اظهار داشت: تونس دستگاههای امنیتی و نظامی توانمندی دارد و عملی شدن این تهدیدات امکان پذیر نیست. شعیبی هدف از اظهارات سلفیون را تحریک احساسات هواداران این جنبش برای ارتکاب برخی اقدامات تروریستی دانست و با اشاره به برافراشتن پرچم القاعده بر فراز وزارت کشور تونس هشدار داد که تونس سرزمینی برای جهاد نیست. شعیبی از سلفی ها خواست تا به شیوه مسالمت آمیز روی بیاورند و با دید درست به اوضاع تونس نگاه کنند.