شورای مسلمانان انگلیس در بیانیه ای، توزیع اعلامیه های با مضامین طایفه گرایانه از سوی گروهی تندرو در خیابان های لندن را محکوم و تاکید کرد: مسلمانان در انگلیس یکپارچه علیه اقدامات طایفه گرایانه که با هدف اختلاف افکنی میان مسلمانان مطرح می شود، می ایستند، در بیانیه شورای مسلمانان انگلیس با اشاره به توزیع اعلامیه هایی با مضمون طایفه ای توسط گروهی تندرو به رهبری "انجم شودری" آمده است: رفتار شودری و داعیه داران تبلیغ که برای توزیع پیام هایی حاوی تنفر از شیعیان به خیابان های لندن آمدند، مورد قبول نیست.
شودری مسئولیت گروهک های سلفی مقیم انگلیس همچون گروهک " مسلمانان ضدصلیبی " را برعهده دارد که مقامات انگلیسی فعالیت آنان را ممنوع اعلام کرده اند. شورای مسلمانان انگلیس در بیانیه خود هشدار داده که مقتدرانه در برابر هر شخص و یا گروهی که موجب چنددستگی در جامعه مسلمانان انگلیس شود، می ایستد. این شورا همچنین از رسانه های انگلیسی درخواست کرده که جانب احتیاط را رعایت نموده و از دامن زدن به تنش هایی که وجود ندارد، خودداری کنند. شورای مسلمانان انگلیس اعلام کرده که شیعیان و اهل تسنن در انگلیس متحد و یکپارچه بوده و تاریخ نشان دهنده همکاری آنان است و این مساله درک می شود که اوضاع پیچیده خاورمیانه و جهان اسلام، ممکن است که این پیوند و اتحاد را تهدید کند و برخی طرف ها از خارج جامعه اسلامی، تلاش کنند تا از این اختلافات برای رسیدن به اهداف خبیثخود بهره برداری کنند. شورای مسلمانان انگلیس از علما و مسئولان و موسسات وابسته به ادیان مختلف درخواست کرده که قاطعانه در برابر دعوت به طایفه گری بایستند و علنا " مخالفت خود را با طایفه گری اعلام نمایند و درعین حال جانب احتیاط را رعایت کنند. این شورا اعلام می دارد: " متاسفانه شاهد تزلزل مستمر ارزشهای اسلامی و وحدت اسلامی در کشورهایی مانند سوریه، عراق، بحرین، اندونزی و پاکستان هستیم ". شورای مسلمانان انگلیس ضمن محکوم کردن خشونت های طایفه ای در برخی از کشورهای جهان اسلام، از مسئولان این کشورها درخواست کرده که فورا " برای توقف کشتار و ظلم و ستم دراین کشورها وارد عمل شوند. شورای اسلامی انگلیس بزرگ ترین نهاد حمایت از اسلام در انگلیس است که بیش از ۵۰۰ سازمان ملی و محلی و منطقه ای و مسجد و مدرسه و انجمن های خیریه را تحت حمایت خود دارد.