وزارت کار اسپانیا ضمن ارائه این آمار در روز دوشنبه (۱۴ اسفند، ۴ مارس) اعلام کرد، شمار افرادی که در ماه فوریه برای دریافت حقوق بیکاری ثبت نام کردند ۵۹۴۴۴ نفر یا ۱.۲ درصد به نسبت ماه قبل آن افزایش داشته است و بدین ترتیب رکورد بیش از ۵ میلیون اسپانیایی بیکار به ثبت رسید. اقتصاد اسپانیا، آسیب دیده از بحران جهانی مالی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ دچار رکود شد و طی آن میلیون‌ها تن مشاغل خود را از دست دادند. دولت اسپانیا به منظور جبران کسری بودجه خود دست به اقدامات ریاضتی زده است. وزارت کار اسپانیا همچنین اعلام کرد نرخ کلی بیکاری در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۶.۰۶ درصد بوده که این رقم از سال ۱۹۷۵ بی‌سابقه بوده است. اسپانیا باید در سال ۲۰۱۳ کسری بودجه خود را به ۴.۵ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۲.۸ درصد برساند. با وجود این، اقتصاددانان می‌گویند رسیدن به این اهداف به دلیل چشم اندازهای ضعیف در مورد بهبود اقتصادی اسپانیا مشکل خواهد بود. بحران فزاینده بدهی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا را وادار کرده که رو به سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات سنگین اقتصادی بیاورند.