عضو کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرد، گروهک داعش در شهر موصل با زنان مانند کنیزان رفتار می کند.

[divide] “سلامه خفاجی” در گفتگو با “سومریه نیوز” تأکید کرد: داعش و سایر گروههای تروریستی در استان های عراق به خصوص در نینوا مرتکب کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت شده اند. خفاجی خاطرنشان کرد: از طریق یکی از نمایندگان مطلع شدیم که در ساحل غربی شهر موصل به ۱۴ زن تجاوز شده است؛ این گروههای تروریستی زنان را غنیمت جنگی و کنیز می دانند. خفاجی در ادامه گفت: این کمیساریا نامه هایی را به سازمان های بین المللی ارسال و تاکید کرده است که باید برای پناه دادن به آوارگان اقدامات پیشگیرانه ای انجام شود؛ و این سازمان ها نیز پاسخ داده اند. وی همچنین از مجلس نمایندگان عراق خواست، این گروهها را مجرم بشناسد.