سرهنگ محمد خلف الدلیمی از نیروهای محافظ مرزگفت زمانی که شبه نظامیان معارض دولت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه روز شنبه بخش سوری مرز این کشور با عراق را تصرف کردند، گروهی از سربازان سوریه از مرز یعروبیه وارد عراق شدند. همچنین بر اساس بعضی گزارش‌ها چندین مقام دولتی سوریه در بین کشته شدگان هستند. دلیمی گفت، این سربازان در حال مسیر بازگشت به استان انبارعراق بودند تا در آنجا به مقامات سوری تحویل داده شوند. مردان مسلح با خمپاره، مسلسل و مین از دو طرف به سربازان سوری حمله کردند. همچنین ۸ سوری و ۴ عراقی نیز زخمی شدند و ۳ خودرو نیز تخریب شد. کشور سوریه از اواسط مارس ۲۰۱۱ عرصه ناآرامی‌هایی است که در جریان آن شمار زیادی از جمله بسیاری از نیروهای امنیتی و ارتش جان خود را از دست داده‌اند. دمشق می‌گوید هرج و مرج جاری در سوریه از خارج طراحی و هدایت شده و شمار زیادی از شبه نظامیان حاضر در سوریه از اتباع خارجی هستند. چندین سازمان بین المللی حقوق بشر شبه نظامیان تحت حمایت خارج را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده‌اند.