منابع خبری از اعلام آتش ۷۲ ساعته بین ارتش سوریه با همه گروههای مسلح در منطقه " حی الوعر " در بخش قدیمی حمص خبر داد.

  به گزارش پایگاه خبری المیادین، ارتش سوریه و همه گروههای مسلح در منطقه "حی الوعر" در بخش قدیمی حمص به مدت 72 ساعت آتش بس اعلام کردند. منطقه حی الوعر آخرین بخش از حمص قدیم که تروریست‌ها در آن باقی مانده‌اند و کمیته آشتی سعی دارد تا تروریست‌های باقی مانده در آن را برای خروج از آن متقاعد کند. ارتش سوریه و عناصر مسلح روز شنبه 13 اردیبهشت ماه با حضور نماینده سازمان ملل متحد توافقنامه آتش بس کامل در منطقه قدیمی شهر حمص را امضا کرده و ساعت 6 بامداد روز چهارشنبه 17 اردیبهشت زمان اجرای توافقنامه آتش بس در حمص قدیم اعلام شد، به موجب این آتش بس عناصر مسلح به شمال این شهر منتقل شده و به محاصره شدگان در شهرک‌های "نبل" و "الزهراء" در استان حلب امداد رسانی شد.