هزاران نفر از مردم پاکستان در اعتراض به اشغال ۷۰ ساله سرزمین فلسطین، تظاهرات کردند.

[divide] هزاران نفر از مردم پاکستان در تظاهراتی که توسط انجمن دانشجویی امامیا در اعتراض به اشغال 70 ساله سرزمین فلسطین برگزار شده‌ بود، شرکت کردند. در شصت‌وششمین سالگرد اشغال فلسطین که به روز نکبت شهرت یافته است، این معترضان خواهان آزادی سرزمین‌های اشغالی و بازگشت مردم این کشور به وطن خود شدند. به گفته یکی از معترضان، "مردم فلسطین بیش از 60 سال است که از خانه‌هایشان بیرون شد‌ه‌اند. آنها باید هرچه زودتر به سرزمین خود بازگردند و خانه‌هایشان را پس گیرند." این معترضان، سازمان ملل را به دلیل عدم توانایی در بازگرداندن سرزمین فلسطین به صاحبان اصلی آن، محکوم کردند. این تظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان برگزار شد. بزرگ‌ترین تجمع معترضان در شهر کراچی گردهم آمدند و با شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی، پرچم این دو کشور را به آتش کشیدند.