برای سومین بار متوالی، گروهک تروریستی “دولت اسلاعی عراق و شام” موسم به داعش، اقدام به دار آویختن کودکان کرد.

[divide] طی چند روز اخیر، تصویری از یک کودک سوری در صفحات شبکه های اجتماعی منتشر شد که این تصویر متعلق به کودکی است که بر درخت به صلیب کشیده شده و بر روی جسدش، جرم او نوشته شده بود. کودک سوری که به اتهام تجاوز به عنف به دار آویخت!داعش این کودک سوری را به اتهام تجاوز به عنف به یک زن و سرقت اموالش محکوم به اعدام کرده است. گفتیی است این برای سومین بار متوالی است، که گروهک تروریستی “دولت اسلاعی عراق و شام” موسم به داعش، در یکی از مناطق تحت سیطره ی خود، اقدام جهت به دار آویخته شدن یکی دیگر از کودکان کرده است.