رئیس‌جمهوری فعلی لیتوانی با کسب ۴۶ درصد آراء نتوانست به حدنصاب ۵۰ درصد لازم برای پیروزی درانتخابات ریاست‌جمهوری دست یابد و باید در دور دوم انتخاب با رقیبی که تنها ۱۴ درصد آراء را کسب کرده، رقابت کند.

[divide] در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری لیتوانی که قرار است در تاریخ 25 ماه مه برگزار می‌شود، "دالیا گریباسکایته" رئیس‌جمهوری فعلی این جمهوری با "زیگمانتاس بالچینیس" نامزد حزب سوسیال دموکرات لیتوانی با یکدیگر رقابت خواهند نمود. بر اساس اطلاعات کمیسیون مرکزی انتخابات لیتوانی، این دو نامزد پست ریاست‌جمهوری بعد از شمارش آراء در تمامی 2004 صندوق رای گیری به ترتیب 45.89 درصد و 13.63 درصد آراء را بدست آورده اند. بدین ترتیب نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در لیتوانی در دور دوم مشخص خواهد شد. طبق این اطلاعات در انتخابات روز یکشنبه در لیتوانی 52.14 درصد از واجدین شرایط رای دهی، یعنی 1.332 نفر از 2.542 نفر که حق رای دادن داشتند، شرکت کرده بودند. لازم به یادآوری است که خانم گریباسکایته در انتخابات سال 2009 توانست در همان دور نخست انتخابات با کسب 69 درصد آراء به پیروزی برسد. رئیس‌جمهوری لیتوانی بصورت رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود. نامزدهای این پست نباید سن کمتر از 40 سال داشته باشند، باید تابعیت این کشور را داشته و حداقل برای مدت 10 سال در داخل کشور زندگی کرده باشند.