مسئول بخش آزادی‎های دینی سازمان حقوق بشر بحرین ادامه فرار مقامات این کشور از تعیین برنامه زمانی برای بازسازی مساجد تخریب شده را محکوم و تاکید کرد این اقدام به زیان آنها در محافل بین المللی و در سطح مردم تمام می شود.

روزنامه بحرینی الوسط امروز(یکشنبه) نوشت: با وجود تعلل آل خلیفه، شهروندان به اقامه نماز در مساجد تخریب شده ادامه می دهند تا جایی که دیروز(شنبه) صدها شهروند در مساجد تخریب شده، نماز برپا کردند.

شیخ میثم السلمان درخواست کرد که هرچه سریعتر برنامه زمانی روشنی برای بازسازی ۳۸ مسجدی که به صورت غیرقانونی در شرایط اضطراری در سال ۲۰۱۱ تخریب شده است، تعیین گردد.

وی گفت: ادامه " فرار " دستگاه های رسمی از عمل به تعهد خود برای ساخت مساجدی که تخریب کرده اند، دلیل دیگری بر بی توجهی به احکام شرعی و در پیش گرفتن سیاست تبعیض و تحقیر یک بخش ملی اصیل در کشور است.

میثم السلمان اظهار داشت: تخریب مساجد و ادامه تعلل در بازسازی مساجد بخشی از برنامه و تلاش برای فتنه افکنی میان مردم یک جامعه و از بین بردن الفت اجتماعی در کشور است که به منافع کشور آسیب می زند و باعثادامه کشمکش در کشور می شود.

مسئول بخش آزادی‎های دینی سازمان حقوق بشر بحرین تصریح کرد: پافشاری برخی دستگاههای رسمی بر " مسجد نبودن " این اماکن بعد از گذشت دو سال از تخریب مساجد؛ و محکومیت این جنایت از سوی جامعه بین المللی این مسئله را حل نخواهد کرد و بهتر است دستگاههای رسمی مسئول تخریب مساجد به علت نقض قانون اساسی و عرف بین المللی و نادیده گرفتن ارزش های دین اسلام از خدا و مردم عذرخواهی کنند.

وی تاکید کرد که همه تلاش ها برای ایجاد درگیری فرقه ای در بحرین به برکت هوشیاری و آگاهی مردم و تمایل آنها به وحدت ملی میان همه اقشار و پافشاری بر مبارزه با نژاد پرستی با شکست مواجه خواهد شد.

بنابراین گزارش، هیات آمریکایی آزادی دینی بین المللی از دولت بحرین به علت اتخاذ نکردن برنامه زمانی روشن برای بازسازی مساجد تخریب شده، انتقاد کرده است.