روزنامه ساندی تایمز انگلیس در مصاحبه ای با بشار اسد رئیس جمهور سوریه به گفتگو با وی پرداخت که در متن زیر مشروح کامل آن بیان می کنیم:
ساندی تایمز در آغاز مصاحبه اختصاصی خود با بشار اسد با طرح پرسشی اظهار می‌دارد جناب آقای رئیس جمهور طی روزهای اخیر پیشنهادهایی برای گفتگوی سیاسی با مخالفان به شما شده است اما نظام سوریه این گفتگوها را رد کرده و در نتیجه می‌توان گفت شما تنها شاخه زیتون به معارضان داخلی داده که از درگیری مسلح پرهیز کردند وریاست شما را به رسمیت شناختند. آیا نظام سوریه در شرایط کنونی آمادگی گفتگو با معارضان خارجی را دارد؟
اسد: اولا اگر به دنبال پاسخ دقیقی از سوی من هستید می‌خواهم برخی از مفاهیم اشتباهی را که رایج شده و در سوال شما هم آمده تصحیح کنم.
ثانیا درب این گفتگوها باز بوده و شایسته نیست در بین گروه‌هایی منحصر شود بلکه باید تمامی طیف های سوری در همه سطوح در ان حضور یافته و در مورد آینده این کشور نصمیم گیری کنند. ما بیست و سه میلیون سوری هستیم و باید تمامی ما حق حضور در ساخت آینده کشورمان را داشته باشیم و همانطوریکه برخی ها می گویند که گفتگو بین نظام سوریه و گروه های مشخصی از معارضان است نیست. به کارگیری تعابیر " داخلی " و " خارجی " تصور سطحی را از این موضوع می‌رساند. این گفتگوها دارای بیشترین فراگیری بوده و به تمامی سوری ها تعلق دارد. آینده سوریه با مرزبندی ساخته نشده بلکه با آرزوها و خواسته های جمیع ملت ساخته می‌شود.
یک طرف دیگر گفتگوها هم این است که معارضان مسلح سلاح های خود را بر زمین گذاشته و ما هم با عفوی عمومی این اقدام را آسانتر می کنیم. این اقدام تنها راه حل برای برگزاری گفتگو با گروه های مسلح به شمار می‌رود. نظام سوریه پیش از طرح این پیشنهاد اقدامات لازم را آغاز کرده که به تحویل سلاح برخی از افراد مسلح و بازگشت آنها به زندگی عادی منتهی شد.
مفهوم اشتباهی از معارضان در غرب وجود دارد که در بیشتر مواقع استفاده می‌شود که با یکدیگر سازگار نیست و در یک ظرف نمی گنجد و غرب هر فردی را که بر ضد حکومت اقدامی می‌کند را معارض می‌نامد. شایسته است که در قبال این موضوع به وضوح اقدام شود. معارض از گروه های سیاسی تشکیل می‌شود وتروریستهای مسلح در جایی دیگر قرار میگیرند. برای ما گفتگو با معارضان امکان پذیر است اما با تروریستها ممکن نیست زیرا ما با تروریستها به مقابله می پردازیم.
تعبیر دیگری که به شکل زیادی تکرار می شود، تعابیر " معارضان داخل " و یا " معارضان داخلی " است که آنها را مخالفان طرفدار حکومت توصیف می‌کنند. در واقع گروه های معارض باید ملی گرا و هوادار سوریه باشند. معارضان داخلی و خارجی به موقعیت جغرافیایی تعلق نداشته بلکه به ریشه و نقش آفرینی شان تعلق دارند. آیا این ریشه ها در سوریه چیده شده و آیا این اقدامات تروریستی به نمایندگی از ملت سوریه است و یا به سود منافع دولت های خارجی است؟ درنتیجه ما اینگونه به گفتگوها می‌نگریم و این چنین آن را آغاز کرده و به آن ادامه خواهیم داد.
ساندی تایمز: بیشتر گروه های مخالف این طرح را رد کرده و یا دست کم معارضان خارجی که از آن به عنوان معارضان نام برده شده و جهانیان(غرب) آن را حمایت می‌کنند. بیشتر آنها این طرح را رد کرده و آن را وقت تلف کردن دانستند و برخی هم آن را سخنانی دیپلماتیک دانستند که فحوایی در آن دیده نمی شود. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس هم آن را بی فایده و آمریکایی ها هم آن را جدا از واقعیت برشمردند؟
اسد: هیچگونه صحبت و یا تفسیری در مورد این افراد ندارم زیرا در تصمیم خود مستقل نیستند. مانند تمامی سوری ها ما مستقل بوده وبه طرف هایمان با استقلال پاسخ می‌دهیم که با اظهارات این افراد انطباقی ندارد. اما به ادعاهای واهی دیگر می‌نگریم. اگر از دور بودن از واقعیتها سخن بگوییم پس در این صورت سوریه با دشمنان خود میجنگد که سالیان درازی است با وی دشمن هستند. این کار بدون حمایت مردمی امکان پذیر نیست و اگر از واقعیت دور بودیم مردم حمایت نمی کنند. از طرف دیگر نظرسنجی ها اخیر در انگلیس نشان دهنده آن است که بیشتر مردم این کشور مداخله کشورشان در سوریه را قبول نداشته و اعتقاد دارند که انگلیس نباید حمایت نظامی از " شورشیان سوریه " به عمل آورد. اما با این وجود دولت انگلیس واردات سلاح به سوریه را مجاز دانسته و این اقدام به تجهیز گروه های مسلح به سلاح های سنگین منتهی شد. این آن چیزی است که دور از واقعیت است و یا دور از افکار عمومی کشور شما است.
کمک های اطلاعاتی و مالی شکست خورده است و بهترین نمونه حوادث۱۱سپتامبر است که با ادوات مرگ آور استفاده شد. تکنولوژی های غیرمرگبار و کمک های مالی سبب این اقدامات شنیع است. دولت انگلیس خواهان ارسال کمک های نظامی به گروه های میانه رو سوری است و به خوبی می داند که جایی در بین این گروه ها ندارد. همه ما می دانیم که پیکارجویان در سوریه از گروه های " القاعده " و " النصره " وگروهای با ایدئولوژی رادیکال هستند.
آنچه که از مرزبندی ها می‌گذرد آن است که آزادی بیان را مطرح می‌کنند اما همزمان پخش شبکه های ماهواره ای سوریه را در ماهواره های اروپایی ممنوع میکنند و همچنین برای افرادیکه در سوریه کشته می شوند اشک ریخته و همزمان با آن از صدور محکومیت انفجار دمشق که سیصد سوری که در بین آنها زن و کودک هم وجود داشتند به خاک و خون کشیده شدند، ممانعت می کنند. از حقوق بشر صحبت میکنند و همزمان به عراق، افغانستان و لیبی لشکرکشی کرده و در جنگ هایی غیرقانونی صدها هزار تن را می‌کشند. از دموکراسی صحبت می کنند در حالیکه همپیمانان شان بیشترین یکجانبه گری را داشته و بر جهان حاکمیت میکنند.
ساندی تایمز: اما با این وجود شما همواره افرادی را که به مبارزه می‌پردازند تروریست معرفی می کنید. آیا این را قبول دارید که فعلا برخی ها تروریست هستند و از النصره و القاعده در ارتباط هستند. برخی ها هم مانند ارتش آزاد یا گروه های تحت نظارت آن و یا افراد جدا شده و عادی هستند و در این انتفاضه حضور یافتند. اینها افرادی هستند که اعتقاد دارند در این مرحله باید با نظام مبارزه کنند؟
اسد: مطمئنا، زمانیکه ما از جنگ با القاعده سخن میگوییم یعنی اینکه گروه های تروریستی اصلی که بیشترین خطر را دارند. تاکنون چندین بار در مصاحبه ها و سخنرانی هایم گفته ام که این گروه در سوریه تنها نیست. این گروه شامل تبهکاران خرد، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه هایی هستند که برای کسب ثروت، دست به کشتار و گروگان گیری زده و با مزدوران و مسلحان هم رابطه دارند. به وضوح مشخص است که این افراد و گروه ها هیچگونه برنامه کاری و یا انگیزه های ایدئولوژی ندارند.
آنچه که به ارتش آزاد نامیده شده همانطوریکه غرب به دنبال جا انداختن آن است نیست. این گروه متشکل از صدها مجموعه است و طرف های جهانی که " عنان و ابراهیمی " در آنها کار کردند می دانند که هیچ رهبری و سازماندهی ندارند. این گروه مجموعه ای از باندهای کوچک و مختلف هستند. آنچه که ارتش آزاد نامیده می شود، تنها یک عنوان و یا چتری است که این گرو ها را میخواهد قانونی جلوه دهد.
در جهت دیگر همانطوریکه گفتم گروه‌های زیادی وجود دارند که دارای رهبری واحد نیستند. اما میدانیم که رهبری حقیقی آن ها را کشورهایی برعهده دارند که کمک تسلیحاتی به این گروه ها می‌کنند و این کشورها ترکیه، قطر و عربستان هستند. اگر طرف های خارجی درصدد پایان بحران هستند باید بر کشورهایی که به گروه های مسلح کمک می کنند فشار آورده و از مسلح کردن افراد و گروه ها جلوگیری نمایند. در نتیجه سوریه به عنوان دولتی دارای حاکمیت با تروریستها مذاکره نمی کند.
ساندی تایمز: منتقدان شما میگویند در صورت مذاکرات حقیقی شما ونظام شما سقوط میکند. شما این را میدانید وسناریوهای غیرممکنی را برای گفتگو ومذاکرات مطرح می کنید؟
اسد: اما من عکس آن را میدانم، منطقی و واقع بینانه. اگر این طور باشد دشمنان باید برای سقوط من در صدد حضور در گفتگوها بر بیایند. اما در واقع عکس این را اجرا میکنند. این گروه ها از مشارکت معارضان خارجی در گفتگوها جلوگیری کرده و اعتقاد دارند این اقدام درست است. آنها میدانند که این گفتگوها به سقوط من منتهی نشده بلکه سوریه را قدرتمندتر می کند.
طرف دیگر گفتگویی است که به سوریه وآینده آن ربط دارد. این گفتگوها به شخصیت ها ومناصب ارتباطی نداشته ودرنتیجه نباید افکارعمومی مردم را با بیان اینکه این گفتگوها چه دستاوردی داشته باشد چه نداشته باشد متوجه رئیس جمهور است پر کرد. درنهایت این گفتگوها به خاطر سوریه است و برای من نیست. در مخلص کلام شما تناقض وجود دارد به معنی آن که آنچه میگویید با آنچه عمل میکنید تفاوت دارد.
ساندی تایمز: گفتم انگیزه شما برای گفتگو به سقوطتان می انجامد؟
اسد: نه، آنچه که شما گفتید مانند آن چیزی است که آنها میگویند. اگر گفتگو به سوی سقوط من برود پس چرا در آن حضور نمی یابند؟ آنها میگویند گفتگوها به سقوط من میانجامد ومن هم آنها را به حضور در این گفتگوها فرامیخوانم پس چرا نمی‌آیند تا مرا سرنگون کنند؟ این امر بدیهی است و آنها با خودشان در تضاد هستند.
ساندی تایمز: آقای رئیس جمهور، جان کری مردی است که شما آن را به خوبی میشناسید. سفر دوره ای خود را از اواخر هفته به عربستان، قطر و ترکیه آغاز کرده و در این کشورها از کناره گیری شما سخن می گوید و در برلین و لندن هم گفت که بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند و از پیشنهادهای قانع کننده به شما خبر داد. آیا شما وی را برای گفتگوها به دمشق دعوت میکنید و چه چیزی به آن میگویید؟ نظر شما در مورد آنچه که کری گفته چیست؟ کری را براساس شناخت شما از آن چگونه توصیف می کنید؟
اسد: ترجیح می‌دهم سیاستها را توصیف کنم و نه اشخاص را. با تمام وجود جان کری در آغاز کار خود قرار داشته و چندهفته ای از تحویل منصب وزارت خارجه آمریکا نمی گذرد.
اما در مورد باقی سوال شما و آنچه که شما ذکر کردید به مسائل و قضایای داخلی سوریه مرتبط می‌شود. هیچگونه موضوعی برای گفتگو با شخصیت های خارجی مطرح نشده است. این مسائل را فقط در داخل سوریه و با مردم این کشور بررسی میکنیم و درنتیجه با هیچ فرد خارجی که از خارج وارد سوریه شود مذاکره نمی کنیم. ما دوستانی داریم که مسائل خود را با آنها درمیان گذاشته ونصیحت های آنها را گوش میکنیم اما تصمیم ما بر اساس تصمیم مردم بوده وبرای اینده ای بهتر برای کشور خواهد بود. اما با این وجود هر کسی که با صداقت خواستار کمک به سوریه باشد و به دنبال توقف خشونت در این کشور باشد باید به ترکیه رفته و به اردوغان بگوید کمک به تروریستهای سوری را متوقف کن. ارسال سلاح و تجهیز حمایت لجستیکی از تروریستها را متوقف کن. باید به عربستان و قطر رفته و به مقامات این دو کشور بگوید کمک به تروریستها در سوریه را متوقف کنید. این اقدام تنها کاری است که امکان تعامل با مشکلات خارجی سوریه را دارد اما هیچگونه شخصی از خارج سوریه امکان تعامل با مشکلات داخلی ما را ندارد.
ساندی تایمز: پس پیام شما به جان کری چیست؟
اسد: پیام من واضح است. وی باید بفهمد در شرایط کنونی چه میگوید و پیام من منحصر به کری نیست بلکه برای تمامی افرادی است که خواهان گفتگو هستند این است که خود سوری ها به تنهایی امکان این را دارند که به رئیس جمهورشان بگویند " بمان و یا برو ". با صراحت میگویم که دیگران وقت خود را تلف نکرده و آن چیزی را که بر آن تمرکز کردند، بشناسند.
ساندی تایمز: به نظر شما انگلیس در صورت نقش داشتن چقدر می تواند در روند صلح در سوریه نقش آفرینی کند. آیا روابط غیررسمی با انگلیسی ها تاکنون وجود داشته؟ واکنش شما به حمایت دیوید کامرون از معارضان چیست؟ درصورت دیدار با او به آن چه گفته درصورتیکه می دانید انگلیس مسلحان را حمایت می کند؟
اسد: تاکنون هیچگونه ارتباطی بین سوریه و انگلیس طی مدت طولانی نبوده است. اما سخن از نقش، جدایی نقش از واقعیت امکان پذیر نیست. به صراحت میگویم که من هم اکنون با یک روزنامه انگلیسی و با مردم انگلیس سخن میگویم. انگلیس در منطقه ما به نقش " غیرسازنده " در زمینه ای مختلف و طی دهه های گذشته و به قول برخی ها طی قرون گذشته مشهور شده است. من هم اکنون از تصور عمومی مردم منطقه سخن میگویم. مشکل دولت کامرون این است که سخنرانی های وی سطحی و نپخته بوده و همچنان سلطه نگری در آن دیده میشود. این را با صراحت میگویم چگونه ممکن است که از انگلیس بخواهیم در بهبودی اوضاع سوریه نقش آفرینی کند درصورتیکه یکی از طراحان نظامی کردن اوضاع است؟ چگونه ممکن است که به دنبال نقش آفرینی این کشور در وضع و ثبات بهتر باشد در حالی که انگلیس خواستار ارسال ادوات نظامی به تروریستها است و تلاشی برای روند ایجاد گفتگو در سوریه نمی کند؟ این مطلب غیر منطقی است. معتقدم که آنها بر ضد ما اقدام کرده و همزمان بر ضد خود انگلیس هم کار کردند. دولت کامرون به اقدامات ساده، غیر واقعی و مشوشی دست می زند. اگر این دولت درصدد تغییر وضع موجود هستند باید به سمت عقلانیت و مسئولیت بیشتر حرکت کنند. در صورت ادامه این روند توقع بیشتری از این دولت نمی رود.
ساندی تایمز: در سال ۲۰۱۱ شما گفتید که وقت خود را در گفتگو با معارضان هدر نمیدهید. در واقع شما به وجود آنها اعتراف کردید. چه چیزی باعثتغییر نظر شما شد؟ چگونه گفتگویی با معارضان خواهید داشت. همانطوریکه ولید المعلم هم در آغاز این هفته در مسکو از آمادگی برای گفتگو با معارضان مسلح خبر داد؟
اسد: اولا در واقع هیچگونه تغییری در نظر من بوجود نیامده است. بار دیگر میگویم این طرح برای افراد مسلح نیست بلکه برای تمامی مردم سوریه است. اما با این وجود این طرح ابتکاری تغییری در نظر ما بوجود نیاورده است.
ثانیا: از روز اول بحران ما از آمادگی برای گفتگو سخن گفته اما در نتیجه آن، چیزی تغییر نکرد. ما موضع ثابتی برای گفتگو داریم. به نظر برخی من در نظر خود تغییر وارد کرده برای اینکه به ائتلاف معارضان نخست اعتراف نکرده و ائتلاف دوم را به رسمیت شناختم. در واقع من هیچ یک از این دو گروه را به رسمیت نشناختم. مهم ترین موضوع این است که ملت سوریه این گروه ها را به رسمیت نشناخته و برای آنها جدیتی به خرج نمیدهند. آنچه هم که وزیر امور خارجه در مسکو گفت کاملا روشن و واضح بود. جزئی از طرح ما مهیا است. ما آماده گفتگو با هر گروه و هر شخصی را داریم و حتی با مسلحانی که تسلیحات خودرا بر زمین بگذارند. اما با این وجود با تروریستهایی که در حمل سلاح، ترور مردم و کشتار غیرنظامیان و حمله به اماکن عمومی و نهادهای دولتی دست دارند همکاری و مذاکره نمی کنیم.
ساندی تایمز: جناب رئیس جمهور جهان شاهد تخریب سوریه، کشته شدن دست کم هفتاد هزار شخص، مهاجرت نزدیک به سه میلیون و شکاف های طایفه ای در این کشور است. مردم برخی از مناطق جهان شما را مسئول این حوادثمیدانند. چه چیزی به آنها میگویید؟ آیا شما مسئول آن چیزی هستید که بر سوریه گذشته است؟
اسد: همانطوریکه میدانید این آمار و ارقام تنها عدد بوده و بازیگران برای پیشبرد برنامه هایشان آن را به کار می برند. متاسفانه این آمارسازیها وجود دارد. صرف نظر از دقت این آمار، در این آمارها مردان، زنان و کودکان سوری وجود دارند. زمانیکه از هزاران قربانی سخن میگویید، ما هزاران خانواده ای را میبینیم که جگرگوشه های خود را از دست داده و طی سالیان در حزن خواهند بود. ما از این حوادثمانند دیگران احساس زجر و درد میکنیم.
از طرف دیگر همه ما میدانیم که چه بازیهایی برای تعداد کشته و زخمی شدگان برای آمادگی برای حمله به کشورها انجام شده است. حکومت لیبی هم طی روزهای اخیر از کشته شدن ۵۰۰۰ هزار تندر حمله به این کشور خبر داد. آمریکایی ها و انگلیسی ها که هم اکنون در عراق حضور دارند میگویند که هیچگونه آماری از تعداد کشته و زخمی شدگان در عراق ندارند. درحالی که ارقام دقیقی از تعداد کشته و زخمی شدگان در سوریه در دست آنها است. این بسیار عجیب است. به صراحت میگویم که این آمار وارقام هیچگونه واقعیتی ندارد. جزئی از واقعیت فرضی است که درصدد مداخله نظامی با عنوان مداخله انسانی هستند.
ساندی تایمز: پیام شمابه اسرائیل پس از تجاوز این رژیم به سوریه چیست؟ آیا پاسخ آنها را می‌دهید؟ چگونه پاسخی در صورت حمله دوباره این رژیم به سوریه خواهید داشت؟
اسد: سوریه تاکنون بارها پاسخ داده است، اما به روش خودش و نه مقابله به مثل. اسرائیلی ها می دانند پاسخ ما چگونه بوده و قصد ما چیست.
ساندی تایمز: آیا امکان توضیحات بیشتر وجود دارد؟
اسد: بله، پاسخ این نیست که موشک دربرابر موشک و گلوله در مقابل گلوله. پاسخ ما نباید ضرورتا علنی باشد. اسرائیلی ها خود میدانند ما به چه چیزی توجه داریم.
ساندی تایمز: امکان خبررسانی در این مورد به ما وجود دارد؟
اسد: ما اقدامات خود را در مورد اسرائیل علنی نمیکنیم.
ساندی تایمز: موضوع دیگری که زیاد از آن سخن میگویند این است که نقش حزب الله، ایران وروسیه چیست؟
اسد: موضع روسیه بسیار آشکار بوده و آنها سوریه را با سلاح های دفاعی تجهیز کرده و براساس قوانین بین المللی اقدام می کنند.
ایران، حزب الله و روسیه ملت سوریه را در جنگ بر ضد تروریسم حمایت میکنند. نقش ایران بسیار حمایت کننده است. نقش روسیه بسیار سازنده است. نقش حزب الله دفاع از لبنان است و ربطی به سوریه ندارد. ما کشوری هستیم که ۲۳ میلیون جمعیت داشته و دارای ارتش ملی و پلیس قدرتمند هستیم. ما نیاز به سربازان خارجی که از کشورمان دفاع کنند نداریم.
سوالی که شایسته پرسیدن است درمورد نقش کشورهای دیگر مانند قطر، ترکیه و عربستان، فرانسه، انگلیس و آمریکا است که به حمایت از تروریستها در سوریه به شکل مستقیم و غیرمستقیم، به شکل نظامی و سیاسی می پردازند.
ساندی تایمز: آیا تاکنون به زندگی کردن در تبعید فکر کرده اید؟ آیا از سوریه در صورت فرصت برای صلح در کشور خارج می شوید؟
اسد: بار دیگر میگویم این امر به رئیس جمهور مرتبط نیست. هر شهروند و یا شخصی می تواند به سفر به خارج از کشور فکر کند.
ساندی تایمز: هیچ وقت سوریه را ترک نمی کنید؟
اسد: هر فردی میتواند برای سفر به خارج فکر کند. من هم مانند هر شهروند سوری هستم