.مفتی اعظم سعودی در تازه ترین فتوای خود برای دفاع از خاندان حاکم آل سعود طرح مسائل و مشکلات داخلی عربستان در شبکه های ماهواره ای را خیانت و جنایت قلمداد کرد.
" شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ فتوا داده است که تماس و گفتگوی مردم با شبکه‌های ماهواره‌ای درباره مسائل داخلی عربستان حرام است و مردم نباید به آن تن دهند. وی درباره افراد معترض و منتقد به رژیم حاکم عربستان نیز گفت: شهروندان باید این افراد را به نهادهای ذی‌ ربط معرفی کنند، چرا که همکاری با این افراد، خیانت و کمک به دشمن به شمار می‌رود. مفتی عربستان هرگونه تماس با شبکه های بیگانه را حرام اعلام کرد و تأکید کرد: این شبکه ها مغرض هستند و هدف آنها انتشار هرج و مرج و فتنه انگیزی در کشور است و هیچ هدفی جز ایجاد تفرقه در میان مردم و نابودی وحدت مردم ندارند. رر