عضو مرکز حقوق بشر بحرین، گفت: در زندان های آل خلیفه انواع شکنجه ها علیه زندانیان اعمال می شود و زندان های این کشور پیشتاز شکنجه در جهان هستند.

" فلاح ربیع " گفت: براساس قانون اساسی بحرین، شکنجه ممنوع و هر اعتراف زیر شکنجه، باطل است؛ اما گزارش کمیته حقیقت یاب شریف بسیونی و گزارش های سازمان های حقوقی بین المللی ثابت کرد که در زندان های آل خلیفه، اقسام مختلف شکنجه علیه زندانیان اعمال می شود و زندان های آل خلیفه در شکنجه در جهان پیشتاز هستند.

عضو مرکز حقوق بشر بحرین افزود: دولت این کشور دو راه دارد یا اینکه به اصلاحات سیاسی واقعی اقدام کند، یا اینکه به شکنجه در زندان ها ادامه دهد.

ربیع از جامعه بین الملل و سازمان های حقوقی خواست که دولت بحرین را برای توقف انواع مختلف شکنجه در داخل زندان های این کشور تحت فشار قرار دهند.

فلاح ربیع ادامه داد: مردم بحرین از طریق فراخوان بین المللی " بحرین، پایتخت شکنجه " درتلاش هستند تا از شکنجه زندانیان بحرینی پرده بردارند تا آل خلیفه را وادار به توقف تجاوزات علیه مردم کنند و نگذارند که مسئولان آل خلیفه از مجازات اقدامات خود فرار کنند