رییس کمیته مبارزه با شهرک سازی در قدس اشغالی هشدار داد که صهیونیست ها برای حضور دائمی در مسجد الاقصی برنامه ریزی کرده اند.

" اسماعیل الخطیب " گفت: قدس با دیوار حائل و شهرک های یهودی نشین اطرافش از مناطق عربی فلسطین جدا شده است؛ اشغالگران موفق به تقسیم زمانی مسجد الاقصی شدند و منتظر تقسیم مکانی آن هستند به این صورت که نمازگزاران قدس از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر از ورود به الاقصی و اقامه نماز در آن منع شده اند.

رئیس کمیته مبارزه با شهرک سازی در قدس اشغالی، ادامه داد: به دلیل پایداری فلسطینیان و اهالی قدس برای دفاع از مسجدالاقصی، صهیونیست ها هنوز موفق به تقسیم مکانی آن نشده اند و ادامه این مقاومت نیازمند حمایت عربی و اسلامی برای خنثی سازی طرحهای صهیونیستی در قدس است.

الخطیب، یادآور شد: اشغالگران طرحهای زیادی برای یهودی سازی شهر قدس و نابودسازی آثار مقدس آن دارند که می توان به احداثگنبد طلایی در جبل الزیتون، احداثمترو میان شهرک های اطراف قدس، حفاری در زیر مسجدالاقصی، تخریب محله تاریخی باب المغاربه و مساجد قدیمی آن اشاره نمود.

وی تصریح کرد: اشغالگران صهیونیست به این منظور برنامه ای دارند که اوج آن حضور دائمی صهیونیست ها در محوطه مسجدالاقصی است.

اسماعیل الخطیب با انتقاد از مواضع خفت بار رژیم های عربی در قبال رویدادهای فلسطین اشغالی و شهر قدس، گفت: اتحادیه عرب و کشورهای عربی باید موضعی قاطع در قبال هجوم سهمگین صهیونیست ها برای یهودی سازی قدس اتخاذ نمایند.

وی افزود: وقتی رژیم صهیونیستی به توافقنامه هایی که خود امضا کرده است، متعهد نیست، فایده تعهد اعراب به پیمان کمپ دیوید و توافقنامه ژنو چیست.

۲۰:۴۱. ۱۰