صندوق بین المللی پول از کاهش ۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ که تحریم نفتی غرب به اجرا گذاشته شد خبر داد و اعلام کرد با وجود تحریم ها ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۳ شد.
صندوق بین المللی پول با انتشار آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی 188 کشور جهان ایران را هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2013 معرفی کرد. میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال 945 میلیارد دلار اعلام شده است. آمریکا در سال 2013 به عنوان بزرگترین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته شده است. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2013 بالغ بر 16.79 تریلیون دلار بوده است. پس از این کشور، چین با تولید ناخالص داخلی 13.39 تریلیون دلاری در رتبه دوم و هند با رقم 5.06 تریلیون دلاری در رتبه سوم قرار گرفته است. کشورهای ژاپن با تولید ناخالص داخلی 4.69 تریلیون دلاری، آلمان با تولید ناخالص داخلی 3.23 تریلیون دلاری، روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.55 تریلیون دلاری، برزیل با تولید ناخالص داخلی 2.42 تریلیون دلاری، انگلیس با تولید ناخالص داخلی 2.39 تریلیون دلاری، فرانسه با تولید ناخالص داخلی 2.27 تریلیون دلاری، و مکزیک با تولید ناخالص داخلی 1.84 تریلیون دلاری به ترتیب چهارمین تا دهمین اقتصادهای بزرگ دنیا در سال 2013 شناخته شده اند. کشورهای ایتالیا، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، اندونزی، ترکیه، استرالیا، ایران، عربستان و تایوان نیز به ترتیب در رتبه های یازدهم تا بیستم از این نظر شناخته شده اند. کشور جزیره ای توالو با تولید ناخالص داخلی 40 میلیون دلاری کوچکترین اقتصاد جهان در سال 2013 معرفی شده است. آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران طی 2 سالی که تحریم های به اصطلاح سختگیرانه غرب علیه ایران به اجرا گذاشته شده 41 میلیارد دلار کاهش یافته و رتبه ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای دنیا نیز یک پله کمتر شده است. ایران در سال 2011 که هنوز تحریم نفتی غرب علیه ایران به اجرا گذاشته نشده بود تولید ناخالص داخلی 986 میلیارد دلاری را تجربه کرده و در جایگاه هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گرفته بود. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 به 947 میلیارد دلار کاهش یافت و این کشور به جایگاه هجدهم در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان نزول کرد که البته در سال 2013 نیز توانست این رتبه را حفظ کند.