کارشناس نظامی سوری با اشاره به سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان مبنی بر " باز بودن جبهه جولان "، گفت: اسرائیل باید منتظر روزهای دشواری باشد، چون توافق آتش بس در جولان را نقض کرده و با آتش بازی کرده است.

" ترکی الحسن " در واکنش به اظهارات سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان درباره تجاوزگری صهیونیست ها به سوریه و پاسخ راهبردی سوریه در جبهه جولان، گفت: جبهه سوریه از سال ۱۹۷۴ بر اساس توافقاتی که با اعمال نفوذ آمریکا و تحت نظارت سازمان ملل به توافق آتش بس منجر شد، در حالت سکون قرار گرفت و سوریه تاکنون به مدت ۴ دهه این توافق را حفظ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل بستن جبهه مقاومت در جولان، انتقادات فراوانی به سوریه وارد شده و این انتقادات باعث رنج سوری ها گردیده است، گفت: اسرائیل با تجاوزگری های خود به سوریه به این حالت سکون پایان داد و سوریه حق دارد که به تجاوزات اسرائیل پاسخ دهد.

تحلیلگر نظامی سوری، افزود: نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از چهار دهه پیش بر آتش بس در جولان نظارت می کنند، اما وقتی یک طرف این آتش بس را نقض می کند، طرف دیگر حق دارد به آن پاسخ دهد؛ رهبری سوریه هم اعلام کرده است که به این تجاوزات پاسخ خواهد داد و پاسخ سوریه " راهبردی " خواهد بود.

الحسن، جنگ سوریه با اسرائیل را یک جنگ فرسایشی بلند مدت دانست و گفت: در سایه عدم حضور مصر در جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی پس از پیمان کمپ دیوید و سرگرم بودن سوریه به ناآرامی های داخلی خود، اکنون وقت آن رسیده است که ملت های عرب آنچه را از دست داده اند باز یابند، زیرا " نظام رسمی عربی "(اتحادیه عرب) در ایفای ماموریت خود ناتوان است و سوریه را از معادله درگیری با رژیم صهیونیستی خارج کرده است.

وی افزود: رژیم های عرب ادعا می کنند که ارتش هایشان برای مقابله با اسرائیل آماده هستند، اما در حقیقت این رژیم ها هم اکنون در جناح آمریکا و طرح جهانی اخوان المسلمین برای منطقه قرار گرفته اند.

تحلیلگر نظامی سوری تاکید کرد که سخنان سید حسن نصرالله درباره مقاومت مردمی، رکن اساسی خواهد بود و رژیم صهیونیستی با آتش بازی کرده است و باید نتایج آن را متحمل شود.